Δεν πρόκειται να καταβάλλονται ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους που δηλώνουν βοσκότοπους σε άλλο Νομό απο εκείνον στον οποίο έχουν δηλώσει τις σταυλικές τους εγκαταστάσεις.

Την κατηγορηματική αυτή απάντηση έδωσε και μάλιστα γραπτώς η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κα Μιλένα Αποστολάκη στον βουλευτή Ηρακλείου Μανώλη Στρατάκη ο οποίος είχε φέρει με Αναφορά του στη Βουλή το ψήφισμα του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ).

Παράλληλα η κα Αποστολάκη γνωστοποίησε πως στον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ θα ενταχθεί και αποζημίωση των κτηνοτρόφων για κατασπάραξη των ζώων τους απο αγέλες αδέσποτων σκύλων.

Αναλυτικότερα, τα πάνω κάτω, για την κτηνοτροφία στην Κρήτη φέρνει η απάντηση της κας Αποστολάκη σε ότι αφορά στο θέμα των εξισωτικών αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους. Η υφυπ.Αγροτικής Ανάπτυξης, στο επίμαχο σημείο της γραπτής της απάντησης αναφέρει τα εξής : "Σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παράγραφο 8 του Παραρτήματος Ι της υπ'αριθμ. 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ και το άρθρο 8 της υπ'αριθμ.321699/5981/21-08-2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης οι βοσκότοποι θα πρέπει να αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα της εκμετάλλευσης (βοοειδή, αιγοπρόβατα, ιπποειδή).
Συνεπώς, εκτάσεις βοσκοτόπων που έχουν δηλωθεί σε άλλο νομό από το νομό στον οποίο έχουν δηλωθεί οι σταβλικές εγκαταστάσεις, θεωρούνται ότι δεν αξιοποιούνται συστηματικά από τα ζώα της εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να ενισχυθούν."

Επίσης η κα Αποστολάκη αφού αναφέρεται αναλυτικά στις καταβολές των εξισωτικών αποζημιώσεων για τα έτη 2007-2008-2009 στους κτηνοτρόφους του Ηρακλείου, σε ότι αφορά στο θέμα των αποζημιώσεων για θανατώσεις ζώων απο αδέσπατα σκυλιά αναφέρει : "Η κατασπάραξη ζώων από επιδρομές αδέσποτων σκύλων, πρόκειται να συμπεριληφθεί, ως καλυπτόμενο ζημιογόνο αίτιο, στον καινούργιο κανονισμό ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, σε εφαρμογή του Ν.3877/10-Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας-ο οποίος και ισχύει από 1/1/2011."

Επιπλέπον στην απάντησή της η υφυπ.Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται αναλυτικά στην υποχρεωτικότητα και στις διαδικασίες για την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων, και στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ενώ ειδικά για το πρόγραμμα που προκηρύχτηκε σχετικά με τα "μικρά σχέδια βελτίωσης", μεταξύ άλλων επισημαίνει τα εξής :

"Η δράση έχει ήδη προκηρυχθεί, με συνολική δημόσια δαπάνη 50 εκατ. ευρώ και περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας μέχρι 31/3/2011. Ήδη, έχουν υποβληθεί, σε επίπεδο χώρας, 529 αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 23,2 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν εγκριθεί 444 από αυτές. Στο νομό Ηρακλείου έχουν εγκριθεί 105 επενδυτικά σχέδια βελτίωσης. Οι μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ σε 66 δικαιούχους.

Στο σχεδιασμό του Μέτρου ελήφθη υπόψη η υποχρέωση των προβατοτρόφων να δηλώνουν την παραγωγή γάλακτος στον ΕΛΟΓΑΚ (παραδόσεις γάλακτος) ώστε να αποφεύγονται οι ελληνοποιήσεις πρόβειου γάλακτος και τελικά να προστατεύονται τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης της Χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό και ύστερα από σχετική διαβούλευση τόσο με εκπροσώπους του ΕΛΟΓΑΚ, όσο και με εκπροσώπους των προβατοτρόφων τέθηκε ως δίκαιη και αντιπροσωπευτική ποσότητα παράδοσης γάλακτος τα 60 κιλά ανά προβατίνα.
Συγχρόνως, ο έλεγχος των παραδόσεων γάλακτος είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό εκείνων των προβατοτρόφων που δηλώνουν στην Ενιάια Δήλωση Εκμετάλλευσης στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, προκειμένου να λάβουν οικονομικές ενισχύσεις που δεν τις δικαιούνται.

Δηλαδή, τον αποκλεισμό των προβατοτρόφων που δηλώνουν περισσότερα πρόβατα από εκείνα που κατέχουν και συνεπώς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις παραδόσεις γάλακτος του Μέτρου.
Επιπλέον, στο σχετικό ψήφισμα του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου, δεν τεκμηριώνεται η "ιδιαιτερότητα" της κρήτης σχετικά με το όριο της παράδοσης των 60 κιλών γάλακτος ανά προβατίνα.

Τέλος, δεν έχει τεθεί υπόψη του ΥΠΑΑΤ ανάλογο πρόβλημα από άλλες Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να τεκμηριώνεται η ανάγκη επανεξέτασης των προϋποθέσεων ένταξης, ενώ η επιλεκτική εφαρμογή τους σε μεμονωμένη Περιφέρεια έρχεται σε ανακολουθία με την μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος."

Τέλος και σε ότι αφορά στην τιμή του γάλακτος, σύμφωνα με την κα Αποστολάκη "η μέση τιμή του πρόβειου και γίδινου γάλακτος στην Περιφέρεια Κρήτης από το ημερολογιακό έτος 2007 έως και την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2010, εμφανίζει γενικά μια αύξουσα πορεία.

Στην περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2010 παρατηρείται μια μικρή μείωση σε σχέση με το ημερολογιακό έτος 2009. Τα στοιχεία της Α περιόδου 2010 προκύπτουν από 82 "αγοραστές" από το σύνολο των 92 της Περιφέρειας Κρήτης.