Στο 4,90% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στη δημοπρασια των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων που έγινε την Τρίτη, με το Δημόσιο να αντλεί συνολικά 1,625 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο είναι 0,06% χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία τον Ιούνιο.

H έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,88 φορές, έναντι υπερκάλυψης 2,58 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Οι ξένοι επενδυτές απορρόφησαν το 22% της έκδοσης, ενώ τον Ιούνιο είχαν αποκτήσει το 37%.

Ο ΟΔΔΗΧ είπε ότι αποδέχτηκε συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το αρχικά ζητούμενο ποσό ήταν 1,25 δισ. ευρώ.