Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι ξεκινά η υποχρεωτική καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας των επαγγελματιών ψαράδων, που έχουν σκάφη κάτω των δέκα μέτρων, οι οποίοι οφείλουν να καταβάλλουν στο Τμήμα αλιείας, συμπληρωμένα & υπογραμμένα, μηνιαία δελτία παραγωγής, μέχρι τις 3 του επόμενου μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς. (π.χ. μέχρι τις 3 Μαρτίου για το μηνιαίο δελτίο του Φεβρουαρίου).
 
Επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δελτίων εντός των προθεσμιών που αναφέραμε, ακόμα και αν δεν υπάρχει παραγωγή ή καθόλου αλιευτική προσπάθεια (το σκάφος δεν εργάζεται για διάφορους λόγους).
 
Ο τρόπος υποβολής των μηνιαίων δελτίων προς τις Υπηρεσίες Αλιείας στις οποίες τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  email: [email protected], σαρωμένο για να φαίνεται η υπογραφή, με FAX: 2831 0 52440).
 
Σχετικά υποδείγματα δελτίων παραγωγής υπάρχουν διαθέσιμα στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Ρεθύμνου & στους αλιευτικούς συλλόγους Ρεθύμνου & Αγίας Γαλήνης (ΠΟΣΕΙΔΩΝ).