Συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. Απόστολου Βουλγαράκη, με τον Αναπληρωτή Δ/ντη του Ο.Α.ΔΥ.Κ κ. Πατρελάκη και τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων, προκειμένου να προτείνουν τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων νερού στην περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας μετά τα προβλήματα καθιζήσεων που παρουσίασε η λιμνοδεξαμενή των Αγίων Θεοδώρων.


Στη σύσκεψη αναφέρθηκαν τα παρακάτω :
1. Ήδη έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για να τροφοδοτείται η δεξαμενή άρδευσης στους Αγίους Θεοδώρους απευθείας με νερό από την υδρομάστευση των Πλοκαμiανών, παρακάμπτοντας την Λιμνοδεξαμενή.
2. Ανατέθηκε στον Ο.Α.ΔΥ.Κ να εκτελέσει με αυτεπιστασία την διασύνδεση του υπάρχοντος αγωγού από τα Περβόλια, με την υδρομάστευση στα Πλοκαμιανά , ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης του δικτύου με πρόσθετες ποσότητες νερού προς την δεξαμενή άρδευσης, και παράλληλη διασφάλιση μικρής ποσότητας νερού για την οικολογική παροχή του ρέματος.
3. Ο Ο.Α.Δ.Υ.Κ. ανέλαβε την ενίσχυση των δικτύων άρδευσης της περιοχής Λειβάδια και Χρυσοσκαλίτισσας, με νερό από την περιοχή των Κάμπων .
4. Θα τοποθετηθεί αντλητικό συγκρότημα από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ στην Λιμνοδεξαμενή της Χρυσοσκαλίτισσας η οποία διαθέτει ένα υδατικό απόθεμα της τάξεως των 200.000 μ3 για να ενισχυθούν τα αρδευτικά δίκτυα.
5. Όλες οι παραπάνω εργασίες κοστολογήθηκαν στις 70.000 € και απεστάλησαν ήδη από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ, με τεχνικά δελτία, στην Αιρετή Περιφέρεια Κρήτης, για την χρηματοδότησή τους.
6. Επίσης χωροθετήθηκε στην θέση ΄΄Βολακιάς΄΄ της Χρυσοσκαλίτισσας μια γεώτρηση, η οποία, αφού εκδοθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, θα ανορυχθεί με χρηματοδότηση της Αιρετής Περιφέρειας Κρήτης.