Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος κατέλαβε την 1η θέση εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το 1o 6μηνο του 2011.Συγκεκριμένα, η Citibank Ελλάδος πρώτευσε και στις δύο ως άνω κατηγορίες εκκαθαρίζοντας 15,58% του συνολικού όγκου κατά το 1ο 6μηνο 2011 και διεκπεραιώνοντας 27,58% επί του συνόλου των συναλλαγών για την ίδια περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 4ο τρίμηνο του 2010, οπότε και για πρώτη φορά εκδόθηκαν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τέτοια στατιστικά στοιχεία, με αφορμή την εισαγωγή Γενικών Εκκαθαριστικών Μελών στην αγορά των μετοχών από την 27/9/2010, το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος καταλαμβάνει συνεχώς την 1η θέση εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι και για το 1ο τρίμηνο του 2011, το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος κατέλαβε την 1η θέση και στις δύο ως άνω κατηγορίες εκκαθαρίζοντας 15,17% και διεκπεραιώνοντας 27,13% επί του συνόλου των συναλλαγών.

Το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank (Securities & Fund Services, Global Transaction Services), λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1989 και προσφέρει σε θεσμικούς επενδυτές υπηρεσίες, για τις οποίες επί 12 συνεχή έτη βραβεύεται (top rated) από μία εκ των πλέον έγκυρων ερευνών του χώρου (Global Custodian Survey), καθώς και από αυτές των Global Investor και ICFA (International Custody & Funds Administration). Οι υπηρεσίες της τράπεζας απευθύνονται τόσο σε Έλληνες και αλλοδαπούς, οι οποίοι επενδύουν σε ελληνικά χρηματιστηριακά προϊόντα και τίτλους της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και σε Έλληνες, οι οποίοι επενδύουν στο εξωτερικό αντιστοίχως, μέσω ενός μοναδικού δικτύου που εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο.

protothema.gr