Σε κατάληψη της εφορίας προχώρησαν το πρωί πολίτες του Ηρακλείου από όλους τους κλάδους.

Η ανεξάρτητη αυτή πρωτοβουλία των πολιτών έχει ως στόχο να σταματήσει το κράτος να εισπράττει έσοδα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.