Στον «αέρα» βρίσκεται η ομαλή συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της Ακτοφυλακής, καθώς οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία έτη φτάνουν τα 7,3 εκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από έγγραφη ενημέρωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρ. Παπουτσή, που παρέδωσε στο Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρη Αυγενάκη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση.

 
Ειδικότερα, στο έγγραφό του ο κ. Παπουτσής επισημαίνει ότι «αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το συνολικό ποσό που οφείλεται ανέρχεται στα 7.360.800 €, ποσό που αφορά κυρίως παρελθόντα έτη (2007, 2008 & 2009) και κατανέμεται στους επιμέρους κωδικούς, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

ΑΦΟΡΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ

43-140

0541

ΦΑΡΜΑΚΑ

1.196.000,00 €

2.521.901,56 €

43-140

0542

ΙΑΤΡΟΥΣ

368.000,00 €

1.163.790,77 €

43-140

0543

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

920.000,00 €

2.704.480,99 €

43-140

0544

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

276.000,00 €

217.478,76 €

43-140

0546

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

736.000,00 €

395.179,79 €

43-140

0547

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

184.000,00 €

76.441,84 €

43-140

0548

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

184.000,00 €

78.157,62 €

43-140

0549

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

156.400,00 €

203.367,70 €

ΣΥΝΟΛΟ 

4.020.400,00 €

7.360.800,00 €

           

Σημειώνει επίσης ότι «μετά την 04-10-2010 και λόγω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων του πρώην ΥΕΝΑΝΠ στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τα ΠΔ 184, 185 και 189/2009, έπαψε να υφίσταται η Παγία Προκαταβολή του πρώην ΥΕΝΑΝΠ, στο πλαίσιο της οποίας αντιμετωπίζονταν και οι δαπάνες νοσηλειών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και μελών των οικογενειών τους».

Προσθέτει δε ότι «οι δαπάνες που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιμετωπίζονται πλέον στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές εγκρίνονται υπό το Υπουργείο Οικονομικών», ενώ «λαμβάνοντας υπόψη την ΑΠ: 2/30265/18­-4-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθορίζεται η διάθεση των πιστώσεων υγειονομικών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 σε 100%, έτσι ώστε η διαμορφούμενη πίστωση να ανέρχεται σε 4.020.400 €.

 Πέραν τούτου, ο Υπουργός αναφέρει ότι η αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, έτσι ώστε με τις ακολουθούμενες διαδικασίες να επιτυγχάνεται η εξόφληση των δικαιούχων των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά τους και την πληρωμή τους μέσω της οικείας Δ.O.Y. (Δημόσιο Ταμείο)».

Σημειώνει τέλος ότι «έχει ήδη δεσμευθεί η πίστωση για τις υγειονομικές δαπάνες παρελθόντων ετών, με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.)», τονίζοντας ότι «συνεπώς, η διαδικασία εξόφλησης των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των συμβεβλημένων ιατρών, φαρμακείων, φαρμακευτικών συλλόγων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, μικροβιολογικών εργαστηρίων, αλλά και των δημόσιων νοσοκομείων πραγματοποιείται βάσει των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισμού, κατά χρονολογική σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από την Υγειονομική Υπηρεσία του Αρχηγείου».