Το γεγονός ότι κλείνει το Α.Τ. Νεάπολης για περιστολή δαπανών της αστυνομίας ωστόσο, η προμήθεια των καυσίμων εξακολουθεί να γίνεται από την περιοχή με αποτέλεσμα τα περιπολικά να διανύουν μεγάλη απόσταση, καταγγέλει με επιστολή του ένας πολίτης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή την οποία απευθύνει στον Αστυνομικό Διευθυντή Λασιθίου:

Κλείνει το ΑΤ Νεάπολης για περιστολή δαπανών της Αστυνομίας αλλά ο Εφοδιασμός οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας με καύσιμα εξακολουθεί γίνεται από την Νεάπολη, αναγκάζοντας τα υπηρεσιακά οχήματα να διανύουν μια απόσταση 32 ΚΜ, διάρκειας 40 Λεπτών

Ενημερωτικά κατ' αρχήν σας υπενθυμίζω, ότι κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2741/1999 η προμήθεια καυσίμων για τον εφοδιασμό των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιείται είτε από το ελεύθερο εμπόριο, είτε από στρατιωτικές ανεφοδιαστηκές μονάδες, όπου αυτές υπάρχουν.

Πέραν των ανωτέρω η προμήθεια καυσίμων από το ελεύθερο εμπόριο πραγματοποιείται κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης με τους προμηθευτές, που επιλέγονται από τις υπηρεσίες κατόπιν εξουσιοδότησης από τον Γ.Γ., σε περίπτωση που ο διενεργηθείς διαγωνισμός απέβη άγονος.

Μου προξενεί, εύλογο ερώτημα, από την μια η Ελληνική Αστυνομία να θέλει να ορθολογικοποιήσει φαινομενικά το κόστος λειτουργίας και διοίκησης της, αποφασίζοντας να κλείσει κάποια Αστυνομικά τμήματα (μεταξύ των οποίων και το ΑΤ Νεάπολης Λασιθίου) και από την άλλη, όσον αφορά την προμήθεια καύσιμων για οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας (Τροχαία , ΤΑΕ ,ΔΙΑΣ κλπ),να αναγκάζονται τα υπηρεσιακά οχήματα να διανύουν μια απόσταση 32 χιλιομέτρων από την πόλη του Αγίου Νικολάου, διάρκειας περίπου 40 λεπτών και να μεταβαίνουν από τον Άγιο Νικόλαο στην Νεάπολη για ανεφοδιασμό σε πρατήριο που έχει εγκαταστάσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Νεάπολης Λασιθίου.
Έχω την εντύπωση ότι ο νομοθέτης προέβλεψε την διενέργεια διαγωνισμού προμηθείας καυσίμων, με γνώμονα την περιστολή του κόστους προμηθείας καύσιμων, την αποφυγή άσκοπων φθορών των υπηρεσιακών οχημάτων καθώς και την άσκοπη απώλεια εργατοωρών μετακίνησης του ήδη ελλιπούς υπηρετούντος προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνοψίζοντας θεωρώ παράλογο και αξιοπερίεργο, το οποίο πιστεύω χρήζει περαιτέρω έρευνας εκ μέρους σας, με δεδομένο ότι το ΑΤ Νεάπολης στεγάζεται σε Δημόσιο κτίριο και παρ’ όλα αυτά κλείνει:

α) Ένα υπηρεσιακό όχημα να ξεκινά από την πόλη του Άγιου Νικολάου, να διανύει μια απόσταση 16 χιλιόμετρων πλέον 16 για την επιστέφει του, σύνολο 32 χιλιόμετρα επί κόστος κατανάλωσης ανά χιλιόμετρο του οχήματος, απλά και μονό για ανεφοδιασμό καύσιμων.

β) Να απασχολείται άσκοπα ένα αστυνομικό όργανο για μια χρονική περίοδο της τάξεως των 40 λεπτών επί κόστος εργατοώρας, για την μετάβαση του στην Νεάπολη, απλά για ανεφοδιασμό.

γ)Άσκοπη φθορά του οποίου υπηρεσιακού οχήματος, πόσες φόρες χρειάζεται ετησίως ένα υπηρεσιακό όχημα να μεταβεί στην Νεάπολη για ανεφοδιασμό.

Αξιότιμε κ. Διευθυντά, με δεδομένη την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκύρια που βιώνει η χώρα μας, είναι επιεικώς απαράδεκτο να κατασπαταλείται με οποιονδήποτε τρόπο το δημόσιο χρήμα με τέτοιου είδους πρακτικές, που μη όντως έχοντας κάποια λογική συνάφεια, ευλόγα κινούν και δημιουργούν ερωτήματα, τα οποία, έχοντας πρόσφατα αναλάβει τα καθήκοντα σας, πιστεύω είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε και τα αποκαταστήσετε άμεσα, προφυλάσσοντας τον κυρός και την αξιοπρέπεια της Ελληνικής Αστυνομίας και κατά συνέπεια το δικό σας ως Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου.

Και εν πάση περιπτώσει, εάν η Νεάπολη είναι κατά την κρίση σας, το κομβικό σημείο για την Ελληνική Αστυνομία, μην κλείσετε το ΑΤ Νεάπολης, απλά αναβαθμίστε το, μεταφέροντας υπηρεσίες από τον Άγιο Νικόλαο στην Νεάπολη.
Λυπάμαι κ.Διευθυντά, αλλά το σκεπτικό των δυο αποφάσεων είναι εκ διαμέτρου αντίθετο και ο Έλληνας πολίτης έχει βαρεθεί πλέον την κοροϊδία.