Στο Δημαρχείο Αποκορώνου, παρουσία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Αποστολάκη και της προϊσταμένης της τεχνικής υπηρεσίας κ. Βάνας Καστρινάκη, υπογράφηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη, και τους ανάδοχους μελετητές, κ. Παρασύρη Ιωάννη - Πολεοδόμο Χωροτάκτη Μηχανικό, κ. Ρομπογιαννάκη Δημήτριο - MSc Πολιτικό Μηχανικό - Λιμενολόγο, κ. Δεσποτάκη Βασίλειο - Δρ. Τοπογράφο Μηχανικό και κ. Αλεξανδράκη Γεώργιο - Δρ. Γεωλόγο-Ωκεανολόγο, η μελέτη με τίτλο:  "Μελέτη Κατασκευής Έργων Προστασίας της Ακτογραμμής Γεωργιούπολης".

Στο παραλιακό μέτωπο της Γεωργιούπολης της Δ.Ε. Γεωργιουπόλεως του Δήμου Αποκορώνου, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί έντονα φαινόμενα διάβρωσης. Τα φαινόμενα της διάβρωσης λόγω κυματικών φαινομένων μέσης και μεγάλης έντασης, εκτός της σημαντικής μείωσης του πλάτους της ακτής, προκαλούν σημαντικές καταστροφές και στον παραλιακό δρόμο. 

Λόγω των προαναφερθέντων, κρίνεται αναγκαία η μελέτη κατασκευής έργων για την προστασία της ακτογραμμής της Γεωργιούπολης, η οποία θα περιλαμβάνει τις κάτωθι υπομελέτες:

Χερσαία - Βυθομετρική αποτύπωση. Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους και τοπογραφικών διαγραμμάτων όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών. Υπολογισμός των υδροδυναμικών συνθηκών με την χρήση υδροδυναμικών και κυματικών μοντέλων. Γεωτεχνική μελέτη, μελέτη Λιμενικών έργων και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

(στην φωτογραφία από τα αριστερά προς τα δεξιά είναι: ο κ. Γ. Αλεξανδράκης, η κ. Βάνα Καστρινάκη, ο κ. Ι. Παρασύρης, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο κ. Ι. Αποστολάκης, ο Δ. Ρομπογιαννάκης και ο Β. Δεσποτάκης)