Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε σήμερα την Γερμανία ότι υπάρχει ενδεχόμενο από το 2012 η χώρα να μπει σε μια μακρά περίοδο χαμηλής ανάπτυξης.

Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που προκαλούνται από τη μείωση του πληθυσμού της, από το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές καθώς και από την έλλειψη ευνοϊκού κλίματος για την προώθηση των καινοτομιών, ούτως ώστε να διασφαλίσει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας της, αναφέρεται στην έκθεση του ΔΝΤ. Επιπλέον, το Βερολίνο θα πρέπει να περιορίσει την εξάρτησή του από τις εξαγωγές και να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση.

Το ΔΝΤ επαίνεσε τη Γερμανία για την "εντυπωσιακή ανάκαμψή" της οικονομίας της μετά την ύφεση και τις οικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών. Μάλιστα για φέτος η Γερμανία υπερέβη τις προσδοκίες αφού η ανάπτυξή της αναμένεται να φτάσει το 3,2% ενώ η παλαιότερη εκτίμηση έκανε λόγο για 2,5%.

Ωστόσο η ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί στο 2% το 2012. Παρόμοια ήταν και η πρόβλεψη που έκανε ο ΟΗΕ στην οικονομική έκθεσή του τον Απρίλιο, όπου μιλούσε για ανάπτυξη 2,1%. Μελλοντικά, η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, στο 1,25%. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση του αριθμού των εργαζομένων. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να προωθήσει κάποια φορολογικά μέτρα ώστε να δώσει κίνητρο στους εργαζόμενους να παραμείνουν στην εργασία τους.

Επίσης, η παραγωγικότητα πρέπει να ενισχυθεί μέσω μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και της δια βίου μάθησης. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο κλίμα για επενδύσεις.

Το ΔΝΤ επισήμανε ότι υπάρχουν κάποιοι "ευπαθείς θύλακες" στην οικονομία της Γερμανίας αλλά ότι σε γενικές γραμμές το σύστημα έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Αναφορικά με την κρίση χρέους της ευρωζώνης, το ΔΝΤ σημειώνει ότι "ορισμένες τράπεζες είναι πιο εκτεθειμένες από τις άλλες" αλλά συνολικά η άμεση έκθεση είναι περιορισμένη.

protothema.gr