Καλείστε σε ετήσια τακτική απολογιστική γενική συνέλευση την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, στις 6.00 μ. μ., στα γραφεία της Εταιρείας (Πλατεία Αγίου Τίτου).

Θέματα γενικής συνέλευσης

1.Έκθεση Πεπραγμένων του 2015 και έγκρισή τους

2. Οικονομικός απολογισμός του 2015 και έγκρισή του

3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

4. Προϋπολογισμός του 2016 και έγκρισή του

5. Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε

6. Θέματα που ενδεχομένως προταθούν από τα μέλη