Στο Δημαρχείο Αποκορώνου, υπογράφηκαν σήμερα από τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη και τους ανάδοχους μελετητές, κ.  Ιωάννη Δήμου Μηχανικό Περιβάλλοντος και το μελετητικό γραφείο Αικ. Μουντάκη & ΣΙΑ Ε.Ε. οι παρακάτω μελέτες: 

1) "ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”

2) "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, σκοπός του Έργου είναι η ύδρευση της αστικής – τουριστικής περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό του Δήμου Αποκορώνου, με νερά υδρογεωτρήσεων στις περιοχές Μάζας και Φονέ, και η προοδευτική αντικατάσταση των σημερινών υδροληψιών της περιοχής, που είναι η Λίμνη Κουρνά και το ταχυδιϋλιστήριο Δραμίων.

Προς τούτο προβλέπεται η διάνοιξη νέας υδρογεώτρησης στην περιοχή Φονέ και η μεταφορά, μέσω αγωγού μεταφοράς, του νερού της νέας υδρογεώτρησης καθώς και της υφιστάμενης Μάζας σε υφιστάμενη μεταλλική δεξαμενή, χωρητικότητας 1.000 m3 σε θέση ΝΔ και πλησίον της Γεωργιούπολης.     Στον χώρο της παραπάνω δεξαμενής προβλέπεται επίσης η κατασκευή και νέας όμοιας δεξαμενής, της ίδιας χωρητικότητας.

Από τις δύο δεξαμενές θα εκκινά νέος αγωγός διανομής, ο οποίος θα μεταφέρει το νερό στον οικισμό Γεωργιούπολης και ο οποίος θα συνδεθεί με το υφιστάμενο εσωτερικό του οικισμού. Ένας δεύτερος νέος αγωγός διανομής θα μεταφέρει το νερό προς την τουριστική περιοχή ανατολικά της Γεωργιούπολης, έως τον Καβρό. Ο δεύτερος αυτός αγωγός θα διασυνδεθεί κατάλληλα με τα υφιστάμενα δίκτυα της περιοχής, ώστε να δημιουργηθούν κλειστοί, κυκλοφοριακοί βρόγχοι δικτύων ύδρευσης, που θα εξυπηρετούν τις τουριστικές εγκαταστάσεις της παραλιακής ζώνης, εκατέρωθεν του Β.Ο.Α.Κ. καθώς και τους οικισμούς και μεμονωμένες οικίες μεταξύ της Παλαιάς Εθνικής Οδού και Β.Ο.Α.Κ.