Το ΤΑΙΠΕΔ, προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου που θα αναλάβει να μελετήσει την τυχόν επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". 

Η αμοιβή του συμβούλου θα ανέλθει σε 200.000 ευρώ ενώ η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 8 Μαρτίου.

Για την ίδια ιδιωτικοποίηση είχαν επιλεγεί προ ετών οι NBG Securities και BNP Paribas, που ενεργούσαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, η δικηγορική εταιρία Ποταμίτης Βεκρής και η νομική εταιρία Clifford Chance, στις οποίες είχε ανατεθεί το έργο του νομικού συμβούλου. Για το έργο του νομικού συμβούλου δεν έγινε νέα προκήρυξη μέχρι στιγμής.