Παρελθόν αποτελεί από σήμερα το παράπηγμα που βρισκόταν μέχρι σήμερα στην άκρη του επιπρομαχώνα Σάντα Κατερίνα. Επρόκειτο για ένα αυθαίρετο, ακατοίκητο κτίσμα που "βίαζε" την εικόνα του μνημειακού αυτού χώρου. Το παράπηγμα αυτό κατεδαφίστηκε το πρωί από εργολάβο που έβαλε ο δήμος Χανίων.

 

Η συγκεκριμένη περιοχή στη Δυτική Τάφρο αποτελεί ένα υπέροχο μνημειακό χώρο των Χανίων, που πρέπει και μπορεί να αναδειχθεί και να γίνει επισκέψιμο στο κοινό, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας που παρακολούθησε τις εργασίες κατεδάφισης.

Εδώ στην περιοχή της Δυτικής Τάφρου κρύβεται ένας απίστευτος πλούτος για την πόλη. Ο δήμος Χανίων και η Εφορία Αρχαιοτήτων έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με επιμέλεια, μια συστηματική δουλειά που αναδεικνύει αυτή του εξαιρετικού ενδιαφέροντος περιοχή. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και πολλά σχέδια που θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν αυτή την περιοχή από την άποψη της επισκεψιμότητας και εμείς σαν δήμος και δημοτική αρχή, έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό το τμήμα.  Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει επισκέψιμο. Μπορεί να διευκολυνθεί ακόμα και η πρόσβαση από την πλευρά της πλατείας Τάλω. Υπήρχε μάλιστα, μια σκάλα εκεί που είχαν κατασκευάσει οι Ενετοί ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση με τον επιπρομαχώνα.

Η περιοχή του επιπρομαχώνα Σάντα Κατερίνα, ανήκει ιδιοκτησιακά στον δήμο Χανίων από την εποχή της Κρητικής Πολιτείας. Τα περισσότερα από τα παραπήγματα που εκτείνονται σε μάκρος είναι αυθαίρετα και υπάρχει πρόθεση από τον δήμο να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.

Θα αναθέσω στη νομική υπηρεσία του δήμου να βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα όλων των αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται εδώ πέρα. Θα ερευνήσουμε το νομικό καθεστώς κάτω από το οποίο βρίσκονται εδώ και θα κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται για να ελευθερώσουμε τον χώρο από όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που αφαιρούν την αξία της περιοχής.