Την προσεχή Τετάρτη, 9 Μαρτίου, στις 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος θα γίνει η συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου Χανίω , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1)    Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών για την προμήθεια εξοπλισμού ανίχνευσης – αναγνώρισης και δικτυακού εξοπλισμού και για τις ομάδες 1,3,4,5 και 6 με απευθείας ανάθεση {Μαυρομμάτης}
2)    Αίτημα πρόσληψης προσωπικού για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, περιόδου 2016-2017 {Δήμαρχος}
3)    Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016: Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου {Δήμαρχος} 
4)    Έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης δικτυακών υποδομών {Δήμαρχος}
5)    Ανάκληση της υπ'αριθμ. 54/2016 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2016 {Βαρουδάκης}
6)    Ανάκληση της υπ'αριθμ. 55/2016 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης της στοχοθεσίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2016 {Βαρουδάκης}
7)    Καθιέρωση 24ωρης & 12ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Χανίων – Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων) {Γενικός}
8)    Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Δ' τρίμηνο 2015 Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης} 
9)    Ψήφιση πίστωσης για χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Αλεξανδράκης}
10)    Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2016 {Αλεξανδράκης}
11)    Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Χατζηδάκη) {Αλεξανδράκης}
12)    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Φασουλάκη) {Αλεξανδράκης}
13)    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Βολικάκη) {Αλεξανδράκης}
14)    Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης {Κονταξάκης}
15)    Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αλεξικεύρανα στις περιοχές Κουνουπιδιανά, Χωραφάκια, Σταυρό, Καμπάνι και Πλακούρες Δ.Δ. Κουνουπιδιανών Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}
16)    Επιχορήγηση του σωματείου “Η επανάσταση του Θερίσσου” για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων {Περράκη}
17)    Έγκριση διενέργειας προμήθειας στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων  {Φραγκάκης}
18)    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 22/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης Σχεδίου Σύμβασης Αποκομιδής Απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών της Δ/νσης Ναυτικών Όπλων Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2016 {Κοτζαμιχάλης}
19)    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 23/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών της Δ/νσης Καυσίμων Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2016 {Κοτζαμιχάλης}
20)    Συνδιοργάνωση στο 2ο τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου στη μνήμη του Σπύρου Αμαραντίδη {Αδοντάκης}
21)    Διόρθωση σφάλματος της γραφικής απεικόνισης των σημείων 1,2,3,3Α,4 στο χάρτη του οικισμού Όαση Δ.Ε. Θερίσου Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}
22)    Πληρωμή δικαστικών εξόδων {Φραγγεδάκης}
23)    Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης των μελών των επιτροπών παραλαβής προμηθειών για τις απευθείας αναθέσεις για το έτος 2016 {Πουλιδάκης}
24)    Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης των μελών της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας γραφικής ύλης – λοιπά υλικά γραφείου, χαρτιού εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}