Από το λιμενικό ταμείο νομού Χανίων, ανακοινώνεται ότι λόγω έργων που εκτελούνται στην περιοχή των γραφείων του, στην οδό Περίδου στα Χανιά, υπάρχει διακοπή στην τηλεφωνική σύνδεσή του.

Για έκτακτες ανάγκες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση   [email protected] ή [email protected] ή   [email protected]