Επιβεβαιώθηκε και αριθμητικά ο χαμός που επικράτησε για τις 29 θέσεις εργασίας που προκηρύχτηκαν από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία οι 650 άτομα υπέβαλαν αίτηση αυτοπροσώπως στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, για τις 29 θέσεις αυτές θέσεις που αφορούν οκτάμηνη σύμβαση.

Πάντως ο αριθμός των αιτήσεων αναμένεται να αυξηθεί αν συμπεριληφθεί και εκείνες που θα φτάσουν εντός των ημερών μέσω ταχυδρομείου καθώς κατατέθηκαν μέσω ΕΛΤΑ.