Στην κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος στον Μπάλο που λειτουργούσε ως καντίνα, προχώρησε συνεργείο της διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή ενέργεια αφορά την υλοποίηση σχετικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την κατεδάφιση δέκα αυθαίρετων ξύλινων παραπηγμάτων, μια απόφαση που είχε προκαλέσει την αντίδραση μερίδας των κατοίκων. Εν τω μεταξύ, μέχρι την αρχή της τουριστικής περιόδου, αναμένεται να κατεδαφιστούν δύο ακόμη αυθαίρετες κατασκευές στην παραλία του Μπάλου.