Στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας των στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας, θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση Εργασίας των Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Χανίων, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Τερζάκη Γεώργιο, και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, κ. Μηλιαράκη Εμμανουήλ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 και ώρες 10:00 έως 14:00. 

Σκοπός της συνάντησης είναι η σύντομη παρουσίαση των σχολικών μονάδων, η αμοιβαία ενημέρωση για την αντιμετώπιση θεμάτων που μας προβληματίζουν στην εκπαιδευτική κοινότητα και η διάχυση καλών πρακτικών. Επίσης, μπορεί να συζητηθούν σκέψεις-προτάσεις εν όψει της συνάντησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης που θα γίνει με τον Υπουργό Παιδείας, στις 15 Μαρτίου 2016, στην Αθήνα.