Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της Πρωτοχρονιάς του 2015 στους Δήμους Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου, περιοχές που οριοθετήθηκαν ως πλημμυρόπληκτες με κοινή υπουργική απόφαση ΔΑΕΦΚ/1979/2015/Α325/02.02.2016 (ΦΕΚ 514/29.02.2016 τεύχος Β’). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το σχετικό ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/ ή στις ιστοσελίδες των Δήμων.

Πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίστηκαν και οριοθετήθηκαν οι παρακάτω περιοχές της Π.Ε. Χανίων.

Α) ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ
• Τοπική Κοινότητα Βουλγάρω
• Τοπική Κοινότητα Δραπανιά
• Τοπική Κοινότητα Περβολακίων
• Τοπική Κοινότητα Ρόκκας
• Τοπική Κοινότητα Φαλελιανών
Β) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Γ) ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
• Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών
• Τοπική Κοινότητα Στερνών
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ
• Τοπική Κοινότητα Βαμβακοπούλου
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ
• Δημοτική Κοινότητα Σούδας
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι διατάξεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής στους πληγέντες, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή των κτιρίων τους.

Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων από πλημμύρα της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015, ορίζεται η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ.).

Οι ιδιοκτήτες (ή όλοι οι συνιδιοκτήτες) των κτιρίων που έχουν πληγεί από τις προαναφερόμενες πλημμύρες προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά, πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ. & στον ιστότοπο www.yas.gr ) αίτηση: α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφόσον επιθυμούν τον έλεγχό του, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. ή β) για απ’ ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και για το ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ. ή στον ιστότοπο www.yas.gr) της Γενική Γραμματείας Δημοσίων, και στο τηλεφωνικό κέντρο 2108704700.

Οι κάτοχοι επιχειρήσεων που επλήγησαν, μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή εφόσον το επιθυμούν όσον αφορά το κτιριακό κομμάτι, διαφορετικά θα ενταχθούν στην διαδικασία αποζημίωσης των επιχειρήσεων που χειρίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.