Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη για τις κινητοποιήσεις των μαθητών των Γυμνασίων Μοιρών και Τυμπακίου και για τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να υπάρχουν, απαντά ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλης.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλης επισημαίνει ότι «Ειδικότερα, στα δημόσια σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης και στα μουσικά σχολεία στο Ν. Ηρακλείου έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι στιγμής, για τις ανάγκες της Γενικής Παιδείας, εκατόν ογδόντα επτά (187) προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δ/θμιας Εκπ/σης πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

Τα κενά στα ανωτέρω σχολεία έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Γυμνάσιο Τυμπακίου

Γυμνάσιο Μοιρών

ΠΕ 01 (Θεολόγων): 6 ώρες

 

ΠΕ 08 (Καλλιτεχνικών): 14 ώρες

ΠΕ 08 (Καλλιτεχνικών): 16 ώρες

ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής): 6 ώρες

ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής): 9 ώρες

ΠΕ 15 (Οικιακής Οικονομίας): 15 ώρες

ΠΕ 15 (Οικιακής Οικονομίας): 1 ώρα

ΠΕ 16 (Μουσικής): 12 ώρες

ΠΕ 16 (Μουσικής): 16 ώρες

 

ΠΕ02.50 (Φιλολόγων ΕΑΕ): 23 ώρες

 

ΠΕ03.50 (Μαθηματικών ΕΑΕ): 16 ώρες

Σημειώνεται ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν καθόλη την διάρκεια του διδακτικού έτους.

… Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επεξεργάζεται προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των διορισμών και των προσλήψεων εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Δυστυχώς, είναι εμφανής η απουσία μέριμνας και προγραμματισμού για την κάλυψη των κενών και ιδίως σε θέματα ειδικής αγωγής, όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα κενά εκπαιδευτικών και μάλιστα σε βασικά μαθήματα, όπως τα φιλολογικά και τα μαθηματικά.