Ο δυσκολότερος χρόνος στην ιστορία του ΙΚΑ είναι το 2011 σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κουτρουμάνη, ο οποίος σημείωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους το ίδρυμα έχει απορροφήσει το 91% της κρατικής επιχορήγησης.

Η αύξηση της ανεργίας, η μείωση των αποδοχών αλλά και τα προγράμματα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών κοστίζουν συνολικά στο ΙΚΑ για το 2011 2,7 δισ. ευρώ.

Ο διοικητής του ιδρύματος κ. Σπυρόπουλος εκτίμησε δε ότι οι παρεμβάσεις του μεσοπρόθεσμου θα οδηγήσουν το έλλειμμα να κλείσει κοντά στα 1,8 δισ. ευρώ.

Ο κ. Σπυρόπουλος αφού παραδέχτηκε ότι είναι η πιο δύσκολη περίοδος συρρίκνωσης εσόδων, τα οποία το εξάμηνο υπολείπονται των προϋπολογισθέντων κατά 1,2 δισ. ευρώ, επεσήμανε ότι από αύριο θα εφαρμοστούν αναγκαστικά μέτρα στους οφειλέτες του ΙΚΑ που δεν έχουν προτρέξει στη ρύθμιση χρεών που εφαρμόζεται το τελευταίο δίμηνο.

Από τα 5,6 δισ. ευρώ των χρεών σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο τα 3,5 δισ. είναι δυνατόν και θα έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί. Βέβαια οι προσδοκίες δεν μπορεί να είναι μεγάλες. Συνολικά με την τελευταία ρύθμιση έχουν τακτοποιηθεί 252 εκατ. ευρώ και έχουν εισρεύσει στο ΙΚΑ 20 εκατ. ευρώ.

Ο διοικητής του ιδρύματος εκτιμά ότι το συνολικό ποσό που θα διακανονιστεί θα φτάσει τα 1,2 με 1,5 δισ. ευρώ, ώστε για την επόμενη πενταετία σε ετήσια βάση να εισρεύσουν 300 εκατ. ευρώ.

capital.gr