Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων καθαριότητας σε δημόσια κτίρια. Παρότι η κυβέρνηση, όπως επισημαίνεται και στην ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές – μεταξύ αυτών και η βουλευτής Χανίων, Βάλια Βαγιωνάκη - πέτυχε για μια ομάδα εργαζομένων, «την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους» και ο αγώνας τους «έγινε σύμβολο ενάντια στις πολιτικές λιτότητας», ωστόσο δεν επήλθε η «ποθούμενη δικαίωση για το σύνολο των εργαζομένων αυτών».

Συγκεκριμένα, οι κκ βουλευτές επισημαίνουν πως στις υπηρεσίες, αρμοδιότητας των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ισχύει ως επί το πλείστον, «το παλαιό καθεστώς των εργολαβιών και των συνθηκών εργασιακού ‘μεσαίωνα’, βασισμένο σε νομοθετήματα παλαιότερων δεκαετιών διαφορετικού πολιτικού χαρακτήρα».

«Ειδικότερα εφαρμόζεται σήμερα η οδηγία της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής με θέμα “Πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα” (αναρτημένη στη Διαύγεια με αρ ΑΔΑ: Β437Η-Γ2Ξ). Ακόμη μάλιστα και στις περιπτώσεις που οι Περιφέρειες προσλαμβάνουν απευθείας εργαζόμενους / εργαζόμενες καθαριότητας συχνά οι συμβάσεις περιλαμβάνουν ευτελείς αμοιβές και έχουν σοβαρές ελλείψεις στην κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων όπως είναι οι άδειες και η ασφάλιση», σημειώνουν για να προσθέσουν στη συνέχεια: «Στις Περιφέρειες αν και έχουν προβλεφθεί σημαντικά κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών καθαρισμού, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται εργολάβοι ή εργαζόμενοι / εργαζόμενες με ελαστικούς όρους απασχόλησης. Ακόμη και σε περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες, στις οποίες δεν ισχύει το καθεστώς εργολαβιών, παρατηρήθηκε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, της τάξεως, σε πολλές περιπτώσεις, του 50%».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους Υπουργούς αν «προτίθενται να αναζητήσουν στοιχεία από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαρισμού; Αν προτίθενται να εξετάσουν τους σχετικούς προϋπολογισμούς και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής τους και τέλος αν προτίθενται να διερευνήσουν το γενικότερο καθεστώς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και να προβούν σε κατάλληλη νομοθετική παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό του σε δικαιότερη και φιλική προς τις εργαζόμενες / ους κατεύθυνση;».