«Πρόγραμμα Αγωγής υγείας» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, στις 11.45, στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παχιανών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.Κ.ΟΙ.Π.Π.) από τη Νοσηλεύτρια, Ειρήνη Κορκίδη.

Το πρόγραμμα, με θέμα: «Ταξίδι στο κόσμο των μικροβίων», έχει στόχο να διδάξει στα παιδιά τον τρόπο μετάδοσης των μικροβιακών λοιμώξεων, καθώς και τους τρόπους βελτίωσης της υγιεινής.