Βενιζέλειο  Λ.Kνωσσου,2810-368000, 2810-368000


Φεβρουάριος - Μάρτιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Δεκέμβριος: Μονές μέρες
Απρίλιος - Μάιος - Αύγουστος - Νοέμβριος: Ζυγές μέρες 

ΠΑ.Γ.Ν.Η  2810-392111

Φεβρουάριος - Μάρτιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Δεκέμβριος: Ζυγές μέρες
Απρίλιος - Μάιος - Αύγουστος - Νοέμβριος: Μονές μέρες 


Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 28310/27814-19, 27926, 27491


Άγιος Γεώργιος Γενικό Νοσοκομείο 28210-22000Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου  28410/25221-28, 24638