Ο Πρόεδρος της Κομισιόν απαντώντας σε επιστολή του πρώην Δημάρχου Ηρακλείου αναφέρει πως προτεραιότητα της Ε.Ε. είναι η εξεύρεση μακροχρόνιας ευρωπαικής λύσης του προσφυγικού και μεταναστευτικού.

Αναλυτικά στην επιστολή του κ.Γιουνκέρ στον Γιάννη Κουράκη αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Κουράκη,

Σας ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σας της 24ης Φεβρουαρίου 2016, στην οποία εκφράζετε τις απόψεις και τις ανησυχίες σας σχετικά με την κρίση στο προσφυγικό, και ιδίως τις επιπτώσεις του  στην Ελλάδα.
Να είστε βέβαιος ότι το να βρεθεί μια μακροχρόνια ευρωπαϊκή λύση  της κρίσης  του  προσφυγικού  και μεταναστευτικού,  βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Επιτροπής. 
Όπως έχετε πιθανώς ήδη δει, εκτός από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και τις προτάσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι από την Επιτροπή το 2015, στις 2  Μαρτίου 2016, έχουμε προτείνει ένα όργανο  Έκτακτης Βοήθειας που πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της   Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παράσχει ταχύτερη και πιο στοχευμένη παρέμβαση σε μείζονες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης βοήθειας στα Κράτη Μέλη με μεγάλο αριθμό προσφύγων.

Με εκτίμηση
O Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Jean Claude Junker