Όλα είναι έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες καθώς ετοιμάστηκε ο χώρος που παραχώρησε στο Συντονιστικό Κρήτης  για του πρόσφυγες, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.

Στο χώρο αυτό, που βρίσκεται στη Βάρδια  στο λιμάνι Ηρακλείου θα γίνεται η υποδοχή, η συγκέντρωση, η διαλογή των ειδών της ανθρωπιστικής βοήθειας  και στη συνέχεια θα αποστέλλεται στα κέντρα όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Παράλληλα  ο χώρος της «Βάρδιας» θα αποτελεί το κέντρο συντονισμού όλων των πρωτοβουλιών του Συντονιστικού που πρέπει να  είναι στοχευμένες καθώς οι ανάγκες ανθρωπιστικής βοηθείας προς τους πρόσφυγες αλλάζουν από μέρα σε μέρα.

Τις επόμενες ώρες και αφού  ολοκληρωθεί ο εξωραϊσμός της «Βάρδιας» θα ανακοινωθεί  το ωράριο λειτουργίας αλλά και  τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Συντονιστικό Κρήτης.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο Συντονιστικό Κρήτης για τους πρόσφυγες συμμετέχουν: η  αυτοδιοίκηση, εκκλησία, το Πανεπιστήμιο Κρήτης,  επιμελητήρια, επιστημονικοί σύλλογοι, εργατικά κέντρα, φορείς, συλλογικότητες, εθελοντές και απλοί πολίτες  του νομού Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης.