Εισοσάωρο πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών πραγματοποιείται στο Τυμπάκι. Ήδη έγινε η πρώτη συνάντηση με τους μαθητές που θα συμμετάσχουν. Το πρόγραμμα των μαθημάτων όπως ορίστηκε είναι το εξής: 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

19/03 Σάββατο: 17:00-21:00 (με διάλειμμα)
20/03 Κυριακή: 17:00-21:00 (με διάλειμμα)
21/03 Δευτέρα: 19:00-22:00 (με διάλειμμα) 
23/03 Τετάρτη: 19:00-22:00 (με διάλειμμα)
26/03 Σάββατο: 17:00-21:00 (με διάλειμμα)
27/03 Κυριακή: 17:00-21:00 (με διάλειμμα).

Λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που διαθέτουμε για τα μαθήματα, οι ώρες έναρξης θα τηρηθούν αυστηρά!

Χώρος:
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο του Γυμνασίου-Λυκείου Τυμπακίου.

Κόστος:
Τα χρήματα που θα δαπανηθούν, ανέρχονται στα 50€ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
-35€ χρησιμοποιούνται για το Περιφερειακό Τμήμα Μοιρών
-15€ χρησιμοποιούνται για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Σημείωση: θα σας δοθεί απόδειξη πληρωμής η οποία μετράει στην φορολογική σας δήλωση.
Όσοι δεν έχετε συμπληρώσει την αίτηση, να φροντίσετε να γνωρίζετε τα προσωπικά σας στοιχεία (Αριθμό Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κ.τ.λ.).
Το πρώτο μάθημα ξεκινάει το Σάββατο 19/03.
Σας επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά!