Στην σημασία που έχουν οι Σύνοδοι των προκαθημένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αναφέρεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε εγκύκλιό του για την Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Κρήτη.

Στην εγκύκλιό του, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει πως οι εργασίες της Μεγάλης Συνόδου θα ξεκινήσουν ουσιαστικά, την Κυριακή της Πεντηκοστής 19 Ιουνίου με πανορθόδοξο Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο και θα συνεχιστούν μέχρι τις 27 Ιουνίου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων.

Της Μεγάλης Συνόδου θα προεδρεύει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, περιστοιχιζόμενος από τους Προκαθημένων των  Ὀρθοδόξων  Εκκλησιών , ενώ θὰ μετάσχουν ως  μέλη της Συνόδου αντιπροσωπείες  αρχιερέων όλων των  Ορθοδόξων Εκκλησιών . 

Πρωταρχικός σκοπός της Συνόδου, αναφέρει ο κ.κ.Βαρθολομαίος, «εἶναι νὰ καταδειχθῇ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἡνωμένη ἐν τοῖς Μυστηρίοις, καὶ μάλιστα τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, καὶ τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ συνοδικότητι».

Σε ότι αφορά στα θέματα που θα συζητηθούν στην διάρκεια των εργασιών της Μεγάλης Συνόδου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφέρει πως αυτά θα άπτονται «κυρίως προβλημάτων ἐσωτερικῆς δομῆς καὶ ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας , τὰ ὁποῖα χρῄζουν ἀμέσου διευθετήσεως, ὡς καὶ ζητημάτων ἀφορώντων εἰς τὰς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον καὶ τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν ἐποχήν μας.»

Παράλληλα ο κ.κ. Βαρθολομαίος «απολογείται» για το ότι τα θέματα θα αφορούν μόνο εσωτερικά ζητήματα της εκκλησίας αναφέροντας τα εξής: «Γνωρίζομεν, βεβαίως, ὅτι ὁ κόσμος ἀναμένει νὰ ἀκούσῃ τὴν φωνὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπὶ πολλῶν ἐκ τῶν φλεγόντων προβλημάτων , τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον. Ἀλλὰ ἐκρίθη ἀναγκαῖον ὅπως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διευθετήσῃ πρῶτον τὰ τοῦ οἴκου της πρὶν ἢ ἐκφέρῃ λόγον πρὸς τὸν κόσμον , πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει παύσει νὰ θεωρῇ χρέος της».

Τέλος ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλεί όλους να συμβάλλουν στην επιτυχία της Μεγάλης Συνόδου έτσι ώστε η ενότητα της Εκκλησίας «νὰ ἀποτελέσῃ τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἑνότητος τῆς σπαρασσομένης ἀπὸ διαιρέσεις καὶ συγκρούσεις ἀνθρωπότητος”.

Ολόκληρη η Εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριάρχη και της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου