Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των ΠΣ κ.κ.:

α) Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «Χορήγηση μηχανημάτων P.O.S.  από τα τραπεζικά καταστήματα».

β)  Λεονταράκη Γιάννη με θέμα: «Εγκατάσταση Προσφύγων-Μεταναστών σε κέντρα φιλοξενίας στην Περιφέρεια Κρήτης»

γ) Κυριακάκη Γιάννη με θέμα: «Λειτουργία λατομείου μαρμάρου στο χωριό Χορδάκι Ακρωτηρίου»

δ) Ματαλλιωτάκη Γιώργου με θέμα: «Η ένταξη των Αστερουσίων Ορέων στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO» -Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του ΤΕΕ-ΤΑΚ.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1.1 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 41647/8-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

1.2 Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2016 (προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συμβάσεις μίσθωσης έργου), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 43916/10-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

1.3 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 45370/10-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

1.4  Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 38916/03-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

    - (εισηγήτρια των αριθμ. 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 θεμάτων η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

1.5 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

1.6 Ψήφιση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

 - (εισηγήτρια των αριθμ. 1.5 και 1.6 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Εφαρμογή διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στην Επαρχιακή Οδό 1, τμήμα Μυριοκέφαλα – Όρια Νομού Χανίων», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

2.2 Έγκριση διενέργειας προκήρυξης ανάθεσης της μελέτης: «Αναθεώρηση Αρχιτεκτονικής μελέτης και τροποποίηση της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αρχανών», σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2στ και 5 του Ν. 3316/2005 (με διαπραγμάτευση), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 38852/03-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής των αριθμ. 2.1 και 2.2 θεμάτων ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Παπαδάκης Γιώργος).

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής από το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ- FEAD)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 38220/02-03-2016 της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

3.2  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής από το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ- FEAD)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 38253/02-03-2016 της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

 - ( εισηγητής των αριθμ. 3.1 και 3.2 ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Βαμβακάς Λάμπρος).

3.3 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Αποκορώνου για την υλοποίηση της πράξης του Υποέργου «ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Κωδικός έργου: Κ.Α. 2014ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ 502 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμού 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 38951/03-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

   - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)

4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4.1 Υποβολή προτάσεων στο Interreg Ελλαδα-Κύπρος,  Interreg Balkan-Med και Interreg Adrion, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

4.2 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ERRIN – European Regions Research and Innovation Network, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

      - (εισηγήτρια των αριθμ. 4.1 και 4.2 θεμάτων η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κα Χατζηγιάννη Ελένη).

4.3 Κλείσιμο Ευρωπαϊκού Έργου MMWD και μεταφορά ποσού, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

 - (εισηγήτρια η υπάλληλος της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη κα Βλασάκη Αικατερίνη).

4.4 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στo (Δίκτυο A.R.E.P.O.) για το έτος 2016, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΚ κα Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ).

5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 1/27-1-2016, 2/9-2-2016 και 3/25-2-2016.

  - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).