Στο έπακρο φαίνεται ότι κατόρθωσαν τα κράτη – μέλη να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες χρηματοδότησης του κλάδου της μελισσοκομίας το 2009 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο χαρακτηριστικό η αύξηση στο ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων στο 88%. Τα κράτη – μέλη κατάφεραν να ξεπεράσουν την κάμψη στην χρηματοδότηση του 2008 και να επνέλθουν σε υψηλά επίπεδα.

Τα τριετή προγράμματα για τη μελισσοκομία, τα ζητήματα αγοράς και η νομοθεσία για την υγεία των ζώων ήταν τα βασικά θέματα, που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το μέλι, που λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την τελευταία συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, αναφέρει το στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κα Φρ. Γκουλιαδίτη.

Σε ό, τι αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης της μελισσοκομίας για την τριετία 2011-2013, (στα πλαίσια των Κανονισμών 1234/2007 και 917/2004), ψηφίστηκαν τον Ιούλιο του 2010 και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2010, ενώ η συμβολή της ΕΕ στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυξήθηκε κατά 25% περίπου και έφτασε τα 32 εκατ. ευρώ ανά έτος, το δε ποσό κατανεμήθηκε στα μέλη με βάση τον αριθμό των κυψελών. 

Εξάλλου, σχετικά με την απορροφητικότητα των προγραμμάτων το έτος 2007, το μέσο ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε στο 90 %, το 2008 το ποσοστό μειώθηκε από 90 % σε 80 % και το έτος 2009 υπήρξε αύξηση στην απορρόφηση των κονδυλίων από τα κράτη - μέλη με μέση απορρόφηση 88%.

Η κατάσταση στην αγορά

Στη συζήτηση ο εκπρόσωπος της Επιτροπής παρουσίασε την κατάσταση στην αγορά του μελιού τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η παγκόσμια παραγωγή μελιού ανήλθε σε 1.496.000 τόνους το έτος 2008 ελαφρώς αυξημένη σε σύγκριση με το 2007, με την Κίνα να παραμένει πρώτη παραγωγός χώρα στον κόσμο με παραγωγή μελιού 367.000 τόνους και ποσοστό παραγωγής 24.5% και ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (27 χώρες μέλη) με ποσοστό 13,1%.

Οι εισαγωγές μελιού στην Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 3,6 % το 2009 σε σύγκριση με το 2008, ενώ η Αργεντινή ήταν ο κύριος προμηθευτής της Ε.Ε. (28% των εισαγωγών).

Παρατηρήθηκε ωστόσο περιορισμός των εισαγωγών από την Αργεντινή το 2009 (38.733 τόνους) σε σύγκριση με το 2008 (51. 476 τόνους). Αντίθετα οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν το 2009 (32.495 τόνους) σε σύγκριση με το 2008 (24.635 τόνους).

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Ε.Ε. είναι πρώτη στις εισαγωγές μελιού αντιπροσωπεύοντας το 42% περίπου και ακολουθεί η Βόρεια Αμερική με 37% περίπου. Παράλληλα, η μέση τιμή εισαγωγής μελιού διαμορφώθηκε στα 1,93 €/κιλό για το έτος 2009.

Εξάλλου, οι εξαγωγές μελιού από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες ήταν ελαφρά μειωμένες το 2009 σε σχέση με το 2008 και οι μεγαλύτερες ποσότητες εξάγονται στην Ελβετία. Η μέση τιμή εξαγωγής του μελιού από την Ε.Ε. το έτος 2009 διαμορφώθηκε σε 4,45 €/κιλό. 

Σημειώνεται ότι για την προώθηση της κατανάλωσης του μελιού, στα πλαίσια του Κανονισμού 3/2008 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 501/2008 της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί ολοκληρωμένα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ενημέρωσε την Ομάδα ότι για το μέλι και τα προϊόντα μελισσοκομίας έχουν εγκριθεί 8 προγράμματα με 50% περίπου κοινοτική χρηματοδότηση, τα περισσότερα από τα οποία «έκλεισαν».

Δύο προγράμματα βρίσκονταν σε εξέλιξη το ένα αφορά το Βέλγιο – Λουξεμβούργο και το δεύτερο την Ελλάδα (3ετές πρόγραμμα 2007/2010 ενημέρωσης και προώθησης του μελιού στη Γερμανία, Ελλάδα & Μ. Βρετανία).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τον Ιούλιο του 2010 εγκρίθηκε, επίσης, ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την Τσεχία, προϋπολογισμού 1 εκατ. €. Σχετικά με το μέλλον αυτών των Προγραμμάτων ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι αναμένονται αλλαγές, πιθανότατα το 2011, οι οποίες προς το παρόν δεν είναι ανακοινώσιμες.

Η νέα νομοθεσία για την υγεία των ζώων, η οποία συζητήθηκε από την Ομάδα, προέκυψε από τη στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013). Δεν θα υπάρξουν συγκεκριμένες διατάξεις για τις μέλισσες διότι η νομοθεσία είναι γενική αλλά τα θέματα σχετικά με την υγεία των μελισσών θα καλυφθούν στις εφαρμοστικές διατάξεις. 

Τέλος, όσον αφορά στα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ (ΕΑΕΕ), τα οποία είναι σημαντικά εργαλεία στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων στον τομέα της υγείας των ζώων ανακοινώθηκε ότι η Επιτροπή θα ορίσει ένα ΕΑΕΕ για την υγεία των μελισσών.

(ΠΑΣΕΓΕΣ)