Η 22α Μαρτίου καθιερώθηκε το 1992 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού αναδεικνύοντας την αξία του σχετικά με την υγεία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την οικονομία και τον πολιτισμό. Το Νερό είναι πηγή ζωής για τον άνθρωπο που όμως βρίσκεται ανισομερώς κατανεμημένο στον πλανήτη. Αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη αξία και σπουδαιότητα του νερού, είναι επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών ευαισθητοποίηση; σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο για την δίκαιη κατανομή του, όσο για την προστασία των ποταμών, λιμνών και του υδροφόρου ορίζοντα και για την αποδοτικότερη χρήση αυτού.

Στην Ευρώπη το νερό έχει καταξιωθεί στην συνείδηση των πολιτών ως «αγαθό», δεν θεωρείται προϊόν γεγονός που κατοχυρώνεται και νομοθετικά ενώ, βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, ως χρέωσή του νοείται το κόστος διαχείρισής του και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Στη χώρα μας αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς η έλλειψή του προκαλεί φαινόμενα «ερημοποίησης», δηλαδή την μετατροπή των εύφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, όπως και σε άλλες 100 χώρες στον κόσμο. Η ερημοποίηση προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες, που έχουν ως συνέπεια την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Στην Κρήτη, όπως και σε κάθε περιφέρεια της χώρας, η κατάσταση του νερού και των ακτών προσδιορίζεται από το θεσμοθετημένο Διαχειριστικό Σχέδιο, που αποτελεί και τον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειατ, σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται σε αυτά, τα μέτρα προστασίας τους, την κοστολόγηση αλλά και τα απαιτούμενα έργα υποδομής.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. αποτελεί τον φορέα διαχείρισης των μεγαλύτερων έργων υποδομής νερού στην Κρήτη, διαθέτοντας αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία, εξειδικευμένη γνώση και διαπιστωμένη εμπειρία.

Με αυτή την ευκαιρία, με μεγάλη χαρά σας καλούμε να επισκεφτείτε τα έργα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το διαχειριστικό σχέδιο, το κάθε έργο και την αξιοποίησή του. Τα έργα αυτά και το προσωπικό του Ο.Α.Κ.Α.Ε.που θα βρίσκεται εκεί για ενημέρωση είναι:

• η Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου χωρητικότητας 2,15 εκ m3 στο Οροπέδιο Λασιθίου
της Π.Ε.Λασιθίου (Κ. Βαγγέλης Βεληβασάκης),

• το Φράνμα Αποσελέμη χωρητικότητας 27 εκ m3 (κα Άννα Νάση και κα Κωνσταντίνα
Κούμτσιου) και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (κ. Στέλιος Γυπαράκης) στην
Π.Ε. Ηρακλείου,

• το Φράγμα Ποταμών χωρητικότητας 22,5εκ m3 στην Π.Ε. Ρεθύμνου (κ. Βασίλης
Σιμιτζής),

• το φράγμα Βαλσαμιώτη χωρητικότητας 6 εκ m3 στην Π.Ε. Χανίων (κ. Αγαμέμνων
Πανηγυράκης, κ. Ανδρέας lγγλεζάκης και κ. Γιώργος Μπg,U5άνης).

Σας καλούμε στις εγκαταστάσεις αυτές από 10:00 έως 14:00 την Τρίτη 22 Μαρτίου