Σκληρή ανακοίνωση του Βουλευτή Ηρακλείου με την οποία επιρρίπτει ευθύνες για ολιγωρία και αδιαφορία για το θέμα της έδρας στο Ηράκλειο του Ευρωπαικού οργανισμού ENISA.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Σπύρος Δανέλλης αναφέρει τα εξής:

"Η από χρόνια μεθοδικά οργανωμένη αποχώρηση του ENISA από το Ηράκλειο, ολοκληρώνεται μετά από ομόφωνη απόφαση στις 16/3/2016 της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Αυτό συνέβη, όπως ακριβώς προβλέπαμε όσοι πεισματικά αντισταθήκαμε στις λυσιτελείς μεθοδεύσεις εκείνων που με ιδιοτέλεια σχεδίασαν την απομάκρυνση του ευρωπαϊκού οργανισμού από το Ηράκλειο. 

Αφού δια της διολισθήσεως επέβαλαν την κατάτμηση του οργανισμού με τη σταδιακή απομάκρυνση του επιχειρησιακού τμήματός του στην Αθήνα, «διαπιστώνουν» τώρα και επικαλούνται ως λόγο πλήρους απομάκρυνσης και του διοικητικού του τμήματος, τη δυσλειτουργία και τις πρόσθετες δαπάνες. 

Η αρπαγή του ENISA δεν θα υλοποιούνταν αν οι τότε τοπικές αρχές, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και νυν Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν συνέβαλαν ενεργά ή επιδεικνύοντας αδιαφορία, ανεκτικότητα και αδράνεια. 

Το Ηράκλειο που επαίρεται ότι φιλοξενεί ιδρύματα με διεθνούς αναγνωρισμένη προσφορά στους τομείς της καινοτομίας και τεχνολογικής και ερευνητικής αριστείας, αποκτά την προσβλητική μοναδικότητα πόλης  που δεν μπορεί να διατηρήσει τη φιλοξενία ευρωπαϊκού οργανισμού, λόγω αδιαφορίας και ανικανότητας να εξασφαλίσει συνθήκες βιωσιμότητάς του."