Αναφορά κατέθεσε ο Φραγκίσκος Παρασύρης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Χάρη Καστανίδη και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρσυοχοϊδη, για τα χρέη των Δήμων της Κρήτης.

Η αναφορά του βουλευτή αναφέρεται κατά ένα μέρος στα χρέη των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στον ΟΑΝΑΚ και ΟΑΔΥΚ που ανέρχονται στα 4 εκατ. ευρώ για έκαστο οργανισμό.

Ένα άλλο μέρος της αναφοράς υπεισέρχεται γενικότερα στην οικονομική κρίση που διαπερνά τους ΟΤΑ στην Κρήτη.

Οι Δήμοι και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης παρουσιάζονται «πνιγμένοι» σε χρέη, είτε για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και οφειλές προς τρίτους είτε για δανειακές υποχρεώσεις, που πέρασαν στην πλάτη των νέων καλλικρατικών ΟΤΑ. Το αρνητικό ισοζύγιο κυμαίνεται από εκαντοτάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι και αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ συνολικά σε επίπεδο Κρήτης η αρνητική προίκα στους νέους δήμους του «Καλλικράτη» είναι περίπου 78,5 εκατ. ευρώ.

Ενώ στην εθνική κατάταξη οι Δήμοι της Κρήτης τα πάνε καλά, αυτό δεν πρέπει να ξεγελάει από τα προβλήματα οικονομικής καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν.

Κατά συνέπεια ο κ Παρασύρης ζητάει από τους αρμόδιους Υπουργούς να προσεγγίσουν το ζήτημα τη εξυγίανσης των υπερχρεωμένων Δήμων της Κρήτης, υπό το πρίσμα της ενίσχυσης των βασικών καθημερινών και κοινωνικών λειτουργιών και υποχρεώσεων τους.