Το δευτερο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης» θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Aquila

Atlantis Hotel στο Ηράκλειο της Κρήτης από 1 έως και 3 Απριλίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: iake.weebly.com 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα