Σημαντική βελτίωση κατά 51% ή κατά 317,7 εκατ. ευρώ εμφανίζει το οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα) μετά τις επιχορηγήσεις για 17 ΔΕΚΟ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Ειδικότερα οι 17 ΔΕΚΟ (ΑΜΕΛ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΒ, ΕΘΕΛ, ΕΛΓΑ, ΕΡΓΟΣΕ, ΕΡΤ, ΕΤΑ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΜΟΔ, ΟΑΣΑ, ΟΔΙΕ, ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ, ΟΣΚ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΤΡΑΜ) στο πρώτο πεντάμηνο του έτους παρουσιάζουν:

1. Μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% ή 411,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
2. Μείωση των εξόδων κατά 32% ή 501,7 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
• Μείωση κατά 31% των δαπανών μισθοδοσίας.
• Μείωση κατά 36% των αμοιβών και εξόδων τρίτων.
• Μείωση κατά 14% των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.
3. Μείωση των πωλήσεων κατά 17% ή 94,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2010.
4. Μείωση κατά 29% του συνολικού ύψους των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές). Οι επιχορηγήσεις περιορίστηκαν σε 224,3 εκατ. ευρώ από 317,7 εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2010.

Μάιος

Τα στοιχεία του Μαΐου για τις 17 ΔΕΚΟ δείχνουν βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος κατά 66% ή 59,9 εκατ ευρώ, με το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων να εμφανίζει μείωση κατά 12,3% ή κατά 3.357 εργαζόμενους σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Από τους 27.212 που ήταν στο τέλος Μαΐου του 2010 περιορίστηκαν σε 23.855 άτομα τον περασμένο Μάιο. Πιο συγκεκριμένα, το Μάιο οι 17 ΔΕΚΟ παρουσίασαν:
• Βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος προ επιχορηγήσεων κατά 11% ή 11,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το Μάιο του 2010.
• Μείωση των εξόδων κατά 19% ή 43,09 εκατ. ευρώ.
• Μείωση των εσόδων προ επιχορηγήσεων κατά 24% ή 31,8 εκατ. ευρώ.