Μπορεί οι δημότες στο δήμο Βιάννου να ταλαιπωρούνται από το κλείσιμο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της περιοχής, ωστόσο κάποιοι άλλοι δημότες θα επωφεληθούν από τη  δημιουργία 60 θέσεων που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενεργοποιηθούν μέσω των  προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος απασχόλησης, αποτελούν:

Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων & των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων μελών ειδικών κοινωνικών ομάδων, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Οι δράσεις κοινωφελούς χαραχτήρα που δημιουργούνται στον Δήμο για την απασχόληση μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαραχτήρα είναι .

1. Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού.

2. Ενέργειες προστασίας και διαμόρφωσης επισκέψιμων σημείων  του   περιβάλλοντος καθαριότητα ακτών και οικισμών.

3. Συντήρηση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων-Εξωραϊσμός και διαμόρφωση αυτών .

4. Καταγραφή και αποτύπωση δικτύου ύδρευσης –άρδευσης και αποχέτευσης

5. Οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου και Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

6. Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

7. Σύνταξη Τοπικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου,  

8. Ενίσχυση της λειτουργίας του παιδικού  σταθμού της περιοχής