Το τυπικό μέρος της απόσυρσης της προσφυγής της ΠΑΕ ΟΦΗ από τα πολιτικά δικαστήρια πραγματοποιήθηκε σήμερα καθώς οι νομικοί εκπρόσωποι της κρητικής ΠΑΕ κατέθεσαν το δικόγραφο με το οποίο κάνουν γνωστό ότι παραιτούνται από την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο Αθηνών . 

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΑΕ ΟΦΗ δικαιώθηκε και τυπικά από το Διαιτητικό Δικαστήριο στο αίτημα που είχε καταθέσει για επανεξέταση του φακέλου και για μη ισχύ των αδειοδοτήσεων στη Football League και κατά συνέπεια δεν υπήρχε και λόγος να παραμείνει η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια και να εκδικαστεί στις 21 Ιουλίου μετά την αρχική αναβολή που είχε ζητήσει και είχε πάρει η ΠΑΕ ΟΦΗ. 

Αναλυτικά το δικόγραφο που κατατέθηκε σήμερα για την παραίτηση της ΠΑΕ ΟΦΗ από την προσφυγή που είχε κάνει στα πολιτικά δικαστήρια αναφέρει : 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία άρθρων 663 επομ. Κ.Πολ.Δικ)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΟΦΗ», (που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο) και εκπροσωπείται νόμιμα. 
Κ Α Τ Α

1. Της εδρεύουσας στην Αθήνα (Πάρκο Γουδή), Ομοσπονδίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» (Ε.Π.Ο.), όπως νομίμως εκπροσωπείται.

2. Της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας - «FOOT BALL LEAGUE-FOOT BALL LEAGUE 2» που εδρεύει στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους αριθμ. 42) και εκπροσωπείται νόμιμα.
Περί αναστολής της εκτελεστόστητας της διαιτητικής απόφασης της Ε.Π.Ο., με αριθμ. 4/23-5-2011 της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης (Ε.Ε.Α.).
Ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, καταθέσαμε κατά της καθ’ ών, αίτηση περί αναστολής της εκτελεστότητας της διαιτητικής απόφασης της Ε.Π.Ο., με αριθμ. 4/23-5-2011 της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης (Ε.Ε.Α.) και ειδικότερα:

Την από 2 Ιουνίου 2011 αίτησή μας, με αριθμό κατάθεσης Β.Α.Β. 474/02.06.2011. 
Με το ως άνω δικόγραφό μας αιτούμεθα, όσα αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό. 
Η συζήτηση του ως άνω δικογράφου προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 7ης Ιουλίου 2011, μη συζητηθείσα και αναβληθείσα για την 21-7-2011.

Ήδη και επειδή άπαντα τα αιτήματά της ως άνω αίτησής μας, έχουν ικανοποιηθεί, ύστερα και από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 157/2011 αποφάσεως του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και έτσι αυτή πλέον έχει καταστεί άνευ αντικειμένου, δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε από το παραπάνω δικόγραφο προκειμένου να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες (άρθρα 295 και 297 ΚΠολΔ). 

Αθήνα 11 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ