Με αφορμή τη διαγράμμιση διαβάσεων πεζών στην λ. Α. Παπανδρέου στην Αμμουδάρα, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου κ. Κώστας Μαμουλάκης απευθύνει έκκληση προς όλους τους οδηγούς οχημάτων, να σεβαστούν την προτεραιότητα των πεζών στο δρόμο.

Οι 13 αυτές διαβάσεις, διαγραμμίστηκαν από τη δημοτική αρχή Μαλεβιζίου σε όλο το μήκος της κεντρικής λεωφόρου της Αμμουδάρας μετά από μελέτη θέσεων και έγκριση των αρμόδιων επιτροπών κυκλοφορίας και ποιότητας ζωής του δήμου.

Από μόνες τους όμως, οι διαβάσεις δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν την εύρυθμη και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, αφού απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τις σέβονται οι οδηγοί. Ο σεβασμός αυτός, πέραν του ότι επιβάλλεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορία, είναι και ένα ακόμα δείγμα πολιτισμού και σεβασμού των δικαιωμάτων των πεζών.

Ειδικά μάλιστα σε τουριστικές περιοχές όπως αυτή της Αμμουδάρας, όπου οι ξένοι επισκέπτες έχουν μάθει στις πατρίδες τους ο Κ.Ο.Κ. να γίνεται σεβαστός και να εφαρμόζεται σε απόλυτο σχεδόν βαθμό, αποτελεί τεράστια προσβολή για την εθνική μας εικόνα η περιφρόνησή του από τους οδηγούς.