Ενημερωτική επίσκεψη στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Αποσελέμη, στο φράγμα Αποσελέμη και στο εργοτάξιο της σήραγγας Αποσελέμη, πραγματοποίησαν κλιμάκια των Δημοτικών Κινήσεων «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες» και «Ελεύθεροι Δημότες Μαλεβιζίου» την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016.

Κατά την επίσκεψη αυτή έλαβε χώρα αναλυτική ενημέρωση από τον Διευθυντή Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) κ. Ευάγγελο Μαμαγκάκη, σχετικά α) με την υλοποίηση του έργου του Φράγματος Αποσελέμη και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού, β) τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη μέχρι στιγμής λειτουργία, καθώς και γ) τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη συνέχεια.  

Κατόπιν ακολούθησε ξενάγηση, τόσο στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν) Αποσελέμη, όσο και στους χώρους του Φράγματος, όπου τα στελέχη του Ο.Α.Κ. προέβησαν σε εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και απάντησαν με μεγάλη προθυμία στα όποια ερωτήματα ετέθησαν.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο της σήραγγας Αποσελέμη, όπου σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία, παρουσιάστηκε το πολύπλοκο αυτό έργο, η πορεία υλοποίησης του και ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους, όπου και διαπιστώθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου έργου.

Tέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. κ. Ευάγγελο Μαμαγκάκη  και για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα μας για τη συγκεκριμένη επίσκεψη και την άψογη φιλοξενία που μας παρείχε, καθώς επίσης και τους εργαζόμενους του Ο.Α.Κ. και των αναδόχων των έργων, οι οποίοι πάρα τον φόρτο εργασίας που είχαν, συνέβαλαν τα μέγιστα στην αναλυτικότατη ενημέρωση μας.