Στο πλαίσιο των ενεργειών υποστήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας και στην Κρήτη, εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται η επίσημη προκήρυξη των 63 νέων θέσεων επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, πλην ιατρών, που πρόκειται να προσληφθούν με συμβάσεις εργασίας στα νοσοκομεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους.

Οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού διενεργούνται βάσει καταλόγου ο οποίος καταρτίζεται σε κάθε ΥΠΕ και οι ενδιαφερόμενοι για την 7η ΥΠΕ Κρήτης μπορούν να καταθέτουν καθημερινά τις αιτήσεις ενδιαφέροντος τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή να ανανεώνουν τα δικαιολογητικά τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα υγείας της υπηρεσίας, στην οδό Σμύρνης 26 στο Ηράκλειο.

Όσον αφορά το υπηρετούν επικουρικό προσωπικό δόθηκε ως γνωστόν παράταση της υπηρεσίας του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες κλινικών και τμημάτων, η λειτουργία των οποίων κινδύνευε, λόγω της πολιτικής των μηδενικών προσλήψεων και της αδιαφορίας των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Στην συνεκτική και συντονισμένη προσπάθεια στήριξης του ΕΣΥ στο νησί, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια από το Υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνεται επίσης η πρόσληψη 42 επικουρικών ιατρών για τα νοσοκομεία ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, καθώς  και 19 επικουρικών ιατρών για τις ΜΥ ΚΥ-ΠΕΔΥ. Διορισμοί που σταδιακά υλοποιούνται, ενώ από την αρχή του 2016 έχουν ήδη προσληφθεί και 11 επιπλέον επικουρικοί ιατροί.

Για την στελέχωση και υποστήριξη των ΜΕΘ μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν προκηρυχθεί 5 θέσεις ιατρών και 18 νοσηλευτών. Επιπροσθέτως στις μονάδες ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης υπηρετούν σήμερα και 143 άτομα, μέσω των συμβάσεων του ΟΑΕΔ.

Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη 63 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η έκδοση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 4Κ και 5Κ για την πρόσληψη μόνιμου μη ιατρικού προσωπικού 63 θέσεων, ενώ αναμένεται και νέα προκήρυξη που θα περιλαμβάνει 135 νέες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) για την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης.

Η προσπάθεια σταθεροποίησης του συστήματος δεν αφορά όμως μόνο στην στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό των υγειονομικών μονάδων. Εκφράζεται και μέσω αύξησης της χρηματοδότησής του.

Ειδικότερα σε επίπεδο ΥΠΕ Κρήτης,  όπως αποτυπώνεται σε αριθμούς  σε σχέση με το 2015, εκφράζεται με την αύξηση κατά 13.393.000 € ή 13,7% του προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία, 825.000 € ή 21,8% για το σύνολο ΥΠΕ-ΠΕΔΥ.

Για δε τις εφημερίες, η αύξηση είναι περί τα 2.000.000 € ή σχεδόν 14% σε σχέση με το 2015.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη, στην 7η ΥΠΕ Κρήτης αποπληρώνονται εφημερίες και υπερωρίες στο σύνολό τους, χωρίς τις καθυστερήσεις και με σταδιακή επιστροφή των οριζόντιων περικοπών παρελθόντων ετών.

Παράλληλα, η μεταρρύθμισή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το υπουργείο Υγείας και σε αυτήν την κατεύθυνση, σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ, εντάσσεται ο σχεδιασμός των πρώτων πιλοτικών δικτύων με ιατρεία γειτονιάς και μια κεντρική μονάδας αναφοράς σε 4 δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο δήμος Μαλεβιζίου.