Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1)    Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 1/4/2015 και 12/6/2015 {Πρόεδρος}
2)    Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 923/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016 {Δήμαρχος}
3)    Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στη Μελβούρνη της Αυστραλίας {Δήμαρχος}
4)    Καθιέρωση 24ωρης & 12ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων – Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων) {Γενικός}
5)    Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών {Γενικός}
6)    Υποχρεωτική αναμόρφωση 2016 {Αλεξανδράκης}
7)    Καθορισμός ύψους δικαιώματος πόσιμων υδάτων για το έτος 2016 {Αλεξανδράκης}
8)    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Τσινταράκη) {Αλεξανδράκης}
9)    Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Ροίδης Στυλιανός) {Αλεξανδράκης}
10)    Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Ροίδης Αχιλλέας) {Αλεξανδράκης}
11)    Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Παπαδημητρίου) {Αλεξανδράκης}
12)    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Αλεξανδράκης}
13)    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους {Αλεξανδράκης}
14)    Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων α' τριμήνου 2015 {Αλεξανδράκης}
15)    Επιστροφή χρημάτων (λιονάκης) {Αλεξανδράκης}
16)    Λοιπές παροχές σε είδος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων – έγκριση είδους γάλακτος {Αλεξανδράκης}
17)    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 838/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης {Κονταξάκης}
18)    Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μαλανδράκη) {Φραγγεδάκης}
19)    Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου “Οδοποιία στα Τ.Δ. Τσικαλαριών και Απτέρων” {Κεμεσίδης}
20)    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης και μέτρων πυρασφάλειας Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}
21)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εξωραϊσμός – Ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}
22)    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή και Αναδιαρρύθμιση κτιρίου για χρήση Ξενώνα Φιλοξενίας (στο πλαίσιο της δράσης MIS 375253)” του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}
23)    Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία στα Τ.Δ. Τσικαλαριών και Απτέρων” {Κεμεσίδης}
24)    Έγκριση επιστροφής χρηματικής εγγύησης κατασκευής κρασπεδόρειθρου {Κεμεσίδης}
25)    Συνδιοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου με το ΚΕΘΙ για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψήφιων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου {Περράκη}
26)    Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 113/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – έγκριση σχεδίου υλοποίησης με ιδία μέσα και εγχειριδίου διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής επάρκειας {Φραγκάκης}
27)    Έγκριση παράτασης λειτουργίας της δομής Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, με ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}
28)    Έγκριση προμήθειας υλικών, λόγω της προσωρινής φιλοξενίας των αστέγων του Δήμου Χανίων στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Καλαθά {Φραγκάκης}
29)    Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο “Υιοθέτησε ένα αδέσποτο” {Φραγκάκης}
30)    Έγκριση προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Φραγκάκης}
31)    Έγκριση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος {Πουλιδάκης} 
32)    Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.  {Πουλιδάκης}
33)    Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών {Πουλιδάκης}
34)    Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης {Πουλιδάκης}
35)    Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας (γήπεδο Περιβολίων) για την ομάδα της ΠΑΕ Πλατανιά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 {Αδοντάκης} 
36)    Προμήθεια έγχρωμων διπλωμάτων και αφισών για τις αθλητικές διοργανώσεις του αθλητικού γραφείου του Δήμου Χανίων το έτος 2016 {Αδοντάκης}
37)    Διοργάνωση τελικής φάσης εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2015-2016 {Αδοντάκης}