Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 € θεωρούνται ποινικό αδίκημα και με την πάροδο τεσσάρων μηνών από την καθυστέρηση καταβολής του χρέους το αδίκημα αυτό χαρακτηρίζεται διαρκές και θα παραγραφεί μετά από 5 χρόνια.

Στη σχερική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών τονίζεται μάλιστα ότι μετά από 4 μήνες καθυστέρησης η οφειλή θα θεωρείται διαρκές ποινικό αδίκημα άρα θα διώκεται με την διαδικασία του αυτοφώρου.

Ειδικά για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31.3.2011 η εγκύκλιος προσδιορίζει ότι θα θεωρηθούν ποινικό αδίκημα την 1.8.2011, στις εξής περιπτώσεις:
-Οφειλών συνολικού ύψους άνω των 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του χρόνου που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31.3.2011
-Οφειλών συνολικού ύψους άνω των 10.000 ευρώ, για τις οποίες κατά την ως άνω ημερομηνία δεν είχαν συμπληρωθεί τέσσερις μήνες αφότου κατέστησαν ληξιπρόθεσμες

Αντίθετα, για οφειλές συνολικού ύψους άνω των 10.000 ευρώ για τις οποίες είχαν συμπληρωθεί τέσσερις μήνες αφότου κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά την ως άνω ημερομηνία (31.3.2011) δηλ. είχε διαπραχθεί το αδίκημα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προγενέστερες διατάξεις.

Στην ίδια εγκύκλιο προσδιορίζεται ότι κατά την διάρκεια της δίκης η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. για ρύθμιση της οφειλής τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο.

newsit.gr