Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών δίδεται το «πράσινο φως» για την καταβολή έως και σε τρεις δόσεις του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση του συμψηφισμού του ΦΠΑ που οφείλουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με οφειλές που έχει το δημόσιο προς αυτούς και αφορούν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κ.α.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, ο ΦΠΑ που αφορά περιοδικές δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται μετά την 1.07.2011, μπορεί να καταβάλλεται μέχρι και σε τρεις δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Με την υποβολή της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), καταβάλλεται, ως πρώτη δόση, ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικά οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον 300 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό, προσαυξημένο κατά 2%, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι το τέλος του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα. Η κάθε δόση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση. Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αυτή ισχύει για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και όχι για τις έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ.

Ανάσα για κατασκευαστές

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών δίνει ανάσα στους κατασκευαστές αδιάθετων ακινήτων. Με την εγκύκλιο ενεργοποιείται η διάταξη του φορολογικού νόμου που προβλέπει ότι οι κατασκευαστές που είχαν αδιάθετα ακίνητα που είχαν αποπερατωθεί ως το τέλος του 2010 θα υποχρεούνται σε καταβολή ΦΠΑ από το 2014.

zougla.gr