Ανακοινώθηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» 

Το πρόγραμμα θα απασχολήσει 6.650 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών και θα περιλαμβάνει: 
- 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση
- 420 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας
- Οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων είναι οι κάτωθι:
    Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων
    Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα (υπάλληλος εστιατορίου/ μπαρ/ συνεδρίων)
    E-commerce & Hospitality Sales & Marketing
    Υπαλληλος ψυχαγωγίας & χώρων ευεξίας και αθλητισμού
    Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης πελατών
    Υπαλληλος τμήματος ορόφων & λινοθήκης
    Τουριστικός αντιπρόσωπος

Η αμοιβή για την θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις είναι :
•    2.458,00 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ &
•    2.248,00 ευρώ για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας&Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 11/04/2016
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://insete-training.gr/persons_add.php
Το Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει με την συμπλήρωση της αίτησης.
Πληροφορίες – εγγραφές: 2821035000 εσωτ. 603