Υπογράφηκε σήμερα, ανάμεσα στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ  Κοκοσάλη και της αναδόχου εταιρείας  « Πρότυπο Κατασκευαστική  Α.Ε.» , η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού  ΚΑΠΗ Αρχανών» . ( Υποέργο  1 : Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων) » .

Το υποέργο  περιλαμβάνει εργασίες αλλαγής κουφωμάτων , επιστέγασης, μονώσεων,  χρωματισμών και  είναι προϋπολογισμού 200.000 ευρώ