Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 17:55 στη Λότζια (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλος)  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 41 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για εκτέλεση της συνεχιζόμενης δράσης – έργο με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 108/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για εκτέλεση της συνεχιζόμενης δράσης – έργο με τίτλο «Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου Loggia και αναβάθμιση κλιματισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου» (απόφαση 109/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου έτους 2016 με την ένταξη πέντε (5) νέων έργων με τίτλους : 1) Κατασκευή ανοικτής υπενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά από τον καταυλισμό των Ρομά, 2) Συντήρηση και επισκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου Κάτω Ασιτών, 3) Συντήρηση και επισκευή – επισκευή κτηρίου «Βασιλικής Αγίου Μάρκου» Δήμου Ηρακλείου, 4) Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5χ5 Δειλινών 5) Συντήρηση και επισκευή «Σταδίου Ελευθερίας στο τμήμα επί της οδού Πυράνθου» (απόφαση 176/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης (απόφαση 177/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 179/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και Κ.Α. εσόδων 32 – Κ.Α. Εξόδων 8511 (απόφαση 180/2016 Οικονομικής Επιτροπής).

⦁    Έγκριση διενέργειας προμηθειών των δημοτικών κοιμητηρίων.

⦁    Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών διαφόρων τελών και προστίμων.

⦁    Επιστροφή χρημάτων .

⦁    Τροποποίηση στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ηρακλείου και Ορισμός των μελών του Συμβουλίου Ένταξης των Μεταναστών Δήμου Ηρακλείου για την τρίτη διετή θητεία αυτού.

⦁    Ορισμός της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Καναβάκη Μαρίας σε επιτροπές και ομάδες έργου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.  

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας κρέατος για τους ενδεείς πολίτες – κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου για το Πάσχα 2016.

⦁    Εξέταση πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 397 (Γ1830) της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» (Απόφαση 8/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Έγκριση κανονιστικής διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση (λήξη δημόσιας διαβούλευσης) – (απόφαση 12/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

⦁    Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης στα πλαίσια του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη».

⦁    Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Λεωφόρου Ικάρου (από Καρτερού έως Αεροδρόμιο).

⦁    Έγκριση προσαρμογών – τροποποιήσεων της μελέτης εφαρμογής του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη».

⦁    Σύνταξη πράξης αναλογισμού στην οδό Πλαστήρα και Κοκκίνη.

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020 με τίτλο έργου «Μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος από τις μεταφορές, μέσω (Ο)λιστικής (Δ)ιαχείρισης (Ο)δοστρωμάτων και (Σ)υγκοινωνιών Δικτύων και ακρωνύμιο «ΟΔΟΣ» .

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ηρακλείου στο Πρόγραμμα Interreg BalkanMed με τίτλο “Transboundary Maritime Spatial Planning Under the Socioeconomic Aspect Environmental Changes – TEACH – MSP”.

⦁    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανέγερση κέντρου εκπαίδευσης και πολιτισμού Νέας Αλικαρνασσού».

⦁    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδών Σταδίου, Ηρακλείτου, Ηροδότου και Δημοκρατίας περιοχής Θαλασσινών ΠΕ 17 Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου.  

⦁    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δωμάτων και στεγών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την έγκριση στάσης τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου.

⦁    Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων.

⦁    Έγκριση τοποθέτησης καμπίνων – κατανεμητών οπτικών ινών (ONU) ιδιοκτησίας ΟΤΕ RURAL SOUTH AEEΣ.

⦁    Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Θεάτρων».

⦁    Έγκριση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων».

⦁    Διεξαγωγή αγώνα δρόμου πόλης 5χλμ, 10χλμ και 800μ. (παίδων) “RUN-GREECE” στο Ηράκλειο την 17η Απριλίου 2016.

⦁    Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α. Ηρακλείου για το έτος 2016.

⦁    Κατάθεση για διαβούλευση του στρατηγικού σχεδιασμού «Ηράκλειο, Έξυπνη Πόλη».

⦁    Τροποποίηση της αρ. 537/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας» ως προς τα μέλη της.   

⦁    Διαφημιστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου στο περιοδικό ANEΚORAMA της ANEK LINES.

⦁    Διαφημιστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου στο περιοδικό BYBUS  της ΚΤΕΛ Α.Ε.

⦁    Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου κ. Gian Andrea  Garancini.

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Μαμουλάκη Χαράλαμπου στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικού για τον καθαρισμό δημόσιων κτιρίων από τα graffiti στο Δήμο Ηρακλείου.

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών των κ.κ. Θεοδωράκη Ελένη, Κουτάντου Άννα, Καραλή Γεωργίου και Καραλή Χρήστου.

⦁    Έγκριση Προγραμματικής Συμφωνίας για την υποβολή πρότασης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταβολή της βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας.

⦁    Υποβολή πρότασης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Γυναικών».

⦁    Έγκριση προμήθειας βιβλίων.