Ένα σημαντικό βήμα για την στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας  στον Άγιο Νικολάο, επιχειρεί  ο Δήμος, με την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα « Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2016» που στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση των εφαρμογών τεχνολογίας πληροφοριών & τηλεπικοινιωνιών στον τομέα της ηλεκτρονκής υγείας. 

Σε συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, με τον κ. Γιάννη Καλαντζάκη, εκπρόσωπο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «ΜΕΡΙΜΝΗ», συζητήθηκαν οι παράμετροι για την στοιχειοθέτηση της συγεκριμένης πρότασης, που αναμένεται να υποβληθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας- Αγίου Δομετίου Κύπρου και στοχεύει κυρίως  στην ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας μέσω της οποίας ο πολίτης, δύναται να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα υγείας που τον αφορούν, καθώς επίσης  να έχει συνεχή επικοινωνία με κάθε επαγγελατία υγείας. 

Όπως έγινε γνωστό η πρόταση, αφού αποσταλεί στους συμβαλλόμενους δήμους( Ιεράπετρας-Αγίου Δομετίου), αναμένεται να κατατεθεί άμεσα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ.Αντώνης Ζερβός , σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων  ανέφερε: ότι πρόκειται: για  μια άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση, που σχετίζεται με ένα  ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα- αυτόν της πρωτοβάθμιας υγείας-που αποτελεί αν μη τι άλλο τον βασικό πυλώνα για την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι δήμοι- πρόσθεσε- καλούνται και θα πρέπει να έχουν ρόλο-στην  πρωτοβάθμια υγεία, αφού  στο επίκεντρο της βρίσκεται  ο ίδιος ο άνθρωπος!