Συνάντηση με αντικείμενο τις επικείμενες κρίσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ρεθύμνου είχαν οι αιρετοί εκπρόσωποι που συμμετέχουν στο συμβούλιο επιλογής διευθυντών με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρέθυμνου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διασφαλίστηκε ότι η βαθμολόγηση των αιρετών θα κινηθεί σε συγκεκριμένα πλαίσια με αξιολογικά κριτήρια, αυτά που διέπονται από το νόμο 3848/2010.

Στην βαθμολόγησή τους θα συνυπολογιστούν η επαγγελματική πορεία, τα τυπικά προσόντα, η εργασιακή και η διοικητική εμπειρία, οι ικανότητες - δεξιότητες των υποψήφιων.

Παράλληλα οι αιρετοί διαβεβαίωσαν ότι θα σταθούν στο ύψος του ρόλου τους, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα της διαδικασίας και διασφαλίζοντας μια αξιοκρατική διαδικασία κινούμενη με γνώμονα το συμφέρον της δημόσιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.