Ο Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης, συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, στις εγκαταστάσεις της Πρυτανείας στο Ηράκλειο.

Λίγο διάστημα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας πρυτανικής αρχής, αλλά και από την ίδρυση του συλλόγου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του Πανεπιστημίου Κρήτης τα επόμενα χρόνια.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσίασαν στον κ. Ζώρα τις θέσεις του συλλόγου, αναφορικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη και διαφύλαξη της φήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παράλληλα, στη διάρκεια της συζήτησης αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, τη διασύνδεση των αποφοίτων του, την επαγγελματική και ερευνητική τους πορεία.

Στη συνάντηση ο Πρύτανης ενημερώθηκε για τις επικείμενες δράσεις του συλλόγου, ενώ συμφωνήθηκε η έναρξη ενός κύκλου διαλόγου ανάμεσα στα μέλη των δύο πλευρών, που στόχο θα έχει την ενίσχυση των προσπαθειών τόσο για την επίτευξη των σκοπών  του συλλόγου, όσο και για την πορεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, μια πορεία που πρέπει να σηματοδοτηθεί από την αύξηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού κύρους του Ιδρύματος, όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε από τα παριστάμενα μέλη του Συλλόγου των Αποφοίτων.